เหม็นยางอุดรธานี เป็นเมืองใหญ่ในภาคดวงอาทิตย์ออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางทำการกลุ่มจ.ภาคตะวันออกทแยงทิศอุดร | www.dealfree.freeclassifieddaily.com 

ประกาศอัพเดท

เหม็นยางอุดรธานี เป็นเมืองใหญ่ในภาคดวงอาทิตย์ออกเฉียงเหนือและเป็นศูนย์กลางทำการกลุ่มจ.ภาคตะวันออกทแยงทิศอุดร

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:24:07 น. เข้าชม 273 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นจ.ใหญ่ในภาคดวงตะวันออกเบี่ยงทิศเหนือและเป็นหมดไปปฏิบัติการกลุ่มเมืองภาคตะวันออกทแยงนอกเหนือตอนบน 1 ของสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นสูญสิ้นกลางทำเลที่ตั้งลุ่มน้ำโขง เดิมเขตตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับมณฑลเวียงจันทน์ พระราชอาณาจักรล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเมืองเอ้ของหัวพาราฝ่ายนอกเหนือทำนองเป็นทางราชการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงชัดศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวนครฝ่ายนอกเหนือ คือ เมืองกุมภวาปี นครหนองหาน นครนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากบางกอก 564 กิโล มีอาณาจักรกะ 11,730 ตาตารางกิโลเมตร (เดา 7,331,438.75 ไร่) อันดับที่ 4 ของภาคสุริยาออกทแยงนอกเหนือ และยังมีที่อยู่อารยธรรมที่เก่าแก่แห่งโดด 2ของบ้านเมืองและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิบ้านเมืองที่อุดมดีพร้อม จ.จังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีขอบเขตบริหารกว้างไกลใหญ่ที่สุดในเมือง สมัยนี้อุดรธานีเป็นแกนกลางกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งลมฟ้าอากาศและทางถนนของภาคสุริยาออกเบี่ยงเหนือ เป็นหมดไปกลางคณะงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของภาคดวงตะวันออกเฉลียงนอกเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีหมดไปทระสองทระสุมและขนมธรรมเนียมภาคดวงตะวันออกเฉลียงนอกเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางพงศาวดารและโบราณคดีพบว่า อาณาเขตพื้นที่ที่เป็นจ.อุดรธานีในประจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของปุถุชนมาตั้งแต่สมัยก่อนตำนานเดา 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อ.หนองหานและภาพเขียนสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นวิธีดีจนเป็นที่นับถือเหม็นยางอุดรอ่อนข้อในกลุ่มทำความเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีระหว่างรัฐว่า ชุมชนเล็กๆที่เป็นถิ่นที่อยู่ของปุถุชนก่อนวิชาประวัติศาสตร์ที่บุรีอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเจริญในระดับสูง และอาจถ่ายทอดความเจริญเติบโตนี้ไปสู่เมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยแต่แบบยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นสันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องลายครามสีลายเส้นที่เก่ายิ่งของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเจริญที่บ้านเชียงแล้ว พื้นที่ที่เป็นจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่ของมนุษย์สืบต่อมาอีกจนแม้กระทั่งสมัยเรื่องเก่าแก่ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพประพันธ์ปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังแถวทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยเท้าต้นบัวบก อ.บ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานชื่ออุดรธานีบังเกิดในวิชาประวัติศาสตร์แต่แบบใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ทำเลที่ตั้งที่เป็นบุรีจังหวัดอุดรธานีบังเกิดในวิชาประวัติศาสตร์ครั้นราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระผู้เป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงหลักเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระพระราชาอติราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นเมื่อพยุหะไทยมาถึงพาราหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรประเทศหน้าด่านของเมืองเวียงจันทน์ สมเด็จพระนเรศวรอติราชเจ็บป่วยด้วยไข้โรคฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่นครหนองบัวลำภูนี่เองคะเนว่าเคยเป็นภาราที่มีความเติบโตมาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานอำนาจ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น บุรีจังหวัดอุดรธานีได้พัวพันกับการศึกการศึก กล่าวคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีผู้นำคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยุหะเจ้าอนุวงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่ประเทศหนองบัวลำภู และได้แข่งขันกับพหลไทยและชาวนครเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุวงศ์แตกพ่ายไป แม้กระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กะปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความไร้ระเบียบขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวมาจากพวกฮ่อซึ่งพหลไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วประเดี๋ยว พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยตีนเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวริเริ่มร้ายเอาใหญ่เสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง และมีท่าจะรุนแรง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระผม ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม เป็นขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นขุนพลใหญ่ฝ่ายนอกเหนือ ไปทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นภาราอุดรธานีก็ยังไม่อุบัติชื่อ เพียงแต่มีขึ้นชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นอยู่กับเมืองจังหวัดหนองคายขึ้นการดำเนินงานกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นเข้าใจศิลปาคมขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีโต้แย้งกับประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวเนื่องจากผลฝรั่งเศลใคร่ลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม อื้นว่า "กรณีถกเถียง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปัญญาสามารถญาณของบาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพราะด้วยอนุรักษ์แว่นแคว้นไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายลำน้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิข้อสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 รัฐ มีเงื่อนปมห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมอยู่ในรัศมี 25 กิโลเมตรของฝั่งน้ำโขง ดังนั้น กลุ่มทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรประจำอยู่ที่เมืองหนองคาย อันเป็นเมืองแกนกลางกลางของหัวนครหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมเป็นบริวารใหญ่จบสิ้นร. จำต้องอพยพเขยิบย้ายลึกเข้ามาจนกระทั่งหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจังหวัดจังหวัดอุดรธานีปัจจุบัน) ***งจากฝั่งแควโขงกว่า 50 กม. ขณะทรงวิเคราะห์เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิสมสม เนื่องจากมีแหล่งน้ำดี เช่น หนองนาโซเดียมคลอไรด์ (หนองกระจ่างสมัยปัจจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นตระหนักศิลปาคมทรงสั่งการให้ตั้งสูญสิ้นมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าพาราอุดรธานีได้กำเนิดขึ้นโดยโดยบังเอิญเพราะสาเหตุทางด้านความแน่นและการมณฑลระหว่างรัฐ อีกทั้งเหตุผลทางราชการค้า การคมนาคมในอดีต ดั่งไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาอุบัติในชื่อภาราตราบใดราวปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งพาราอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพธิ์ เนติโพ") บาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระบรมราชโองการให้จัดตั้งนครอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหายกลางของมณฑลอุดร ทั่วถึง บุรี อุดรธานี ขอนแก่น จังหวัดหนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกในสมัยนั้น หลังการแปรการถือบังเ***ยนจากรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นแบบแผนระบบประชาธิปไตย ครั้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสังคายนายท่าทางการเหม็นยางอุดรบริหารงานร.ภูดล ยกเลิกการดูแลในระบบมณฑลในส่วนเขตยังคงมากเกินอย่างเดียวจ.และอำเภอเพียงนั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปมากเกินเพียงจ. "จังหวัดอุดรธานี" เท่านั้น อย่างไรก็ตามอุดรธานียังคงมีหน่วยงานราชการด้านการคุ้มครองของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนถิ่นที่แสดงรูปร่างของหายกลางการปกครองในพื้นที่อิสานตอนบน เช่น สำนักทำงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตร.ภูธรเขต 4 เป็นต้น ที่ท่องเดินทางทางเทพนิรมิต[แก้] สวนสาธารณะหนองกระจ่าง สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.นครอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมชาติ(สวนลิง),วัดถ้ำผาสุคติ-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3จังหวัดภายในวนอุทยานคีรีสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี คันนาห้วยหลวง อำเภอพาราอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอมณฑลอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร สวนประวัติศาสตร์ภูบาท 1,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกพิมานทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มป้องกันอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานพนมสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,แอ่งน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูเท้าต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หุบเขาขาด) อำเภอบ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราชสีห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บวจีหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราชสีห์) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(กลุ่มดูแลอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคนรัก,รอยรอยเท้าผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติพัสถาน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ ถิ่นท่องท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักพาราจ.อุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงชัดศิลปาคม อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยพระบาทหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อ.บ้านผือ วัดพระพุทธบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักประเทศเมืองจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อ.ประเทศ วัดมัชฌิมาวาส อ.ประเทศอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือทะเลสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อ.พิบูลย์ดูแล ถ้ำราชสีห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านไร่ข่า อำเภอมณฑล วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.***่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สานุศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันอกทันใจ) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร อู่วิชาประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อำเภอมณฑลอุดรธานี ปรางค์***่แก้ว อ.***่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบุณฑริก(วัดภูบาท 1)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องเครา ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาค้ำ ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิแท้โสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต สาวกเอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ ถิ่นท่องสัญจรศิลปวัฒนธรรมรีตและกิจกรรม[แก้] งานบวงสรวงกรมหลวงตระหนัก อ.นคร ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสังเวยบูชาเสาหลักพารา มกราคม ของทุกปี งานสังเวยศาลเทพารักษ์ มกราคม ของทุกปี งานนมัสการพระพุทธบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดบริเวณวัดพุทธบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ พระจันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนเครื่องกิน สงกรานต์ประเทศอุดรธานี อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี แถวสวนส่วนกลางหนองเข้าใจ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานระเบียบแบบแผนบุญพลุล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ แข 6 งานบุญประทัดกือ(ดอกไม้เพลิง10ล้าน)ชื่องาน มองเบิ่งศิลป์ถิ่นภูไทเอ้ไฟพะเนียงใหญ่วังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จัดละแวกสวนส่วนรวมหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานยกขึ้นอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นภูไทเรื่องเก่าแก่ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดอาณาเขตลานงานการบริหารอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานเยี่ยงอย่างแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกพรรษาของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์ดูแล ในช่วงจันทร์เดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดบุรีจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี งานรำสักการะบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักมณฑลอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานระเบียบแบบแผนบุญดอกไม้เพลิงคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร อู่ขายผ้าพื้นมณฑล บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อ.มณฑลอุดรธานี งานทุ่งศรีภารา งานกาชาด จังหวัดจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีมณฑล จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัดใกล้ใกล้[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระกษัตริย์-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนพงศาวดารภูบาท 1-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเติม-หาดหนังสือ-แก่งคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-สะพานสัมพันธไมตรี-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้ว***่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-ทำนบอุบลรัตน์-วัดรอยพระบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม จังหวัดอุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อสร้างสรรค์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระทำเนียบภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้รื่นเริง-วัดถ้ำสุมณฑา-คันนาน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-เขื่อนลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-ทำนบลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนกลาง/สวนพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนสาธารณะหนองแจ่มแจ้งศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งมณฑลจังหวัดอุดรธานี เดิมอื้นว่า หนองนาเกลือทะเล ตั้งอยู่ทางทิศอาทิตย์ตกของตัว พาราเพราะด้วยเป็นชื่อเสียงแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งภาราอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลประเทศจังหวัดอุดรธานีได้ทำชำระหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพราะถวายเป็นราชสักการะแด่ตีนสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัว สัมพันธ์ในวโรกาสทรงโตขึ้นพระชนมวสันต์ครบ 5 รอบ โดยอาณาเขตตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้บุษบาปขั้นหลายชนิดสละสลวยมาก ทำสะพานเชื่อมโยงระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีชาวเมืองไปพักผ่อนและออกอำนาจกายเป็นโควตามาก ทางด้านทิศดวงตะวันตกย้วยเหนือจะมีพระนิเวศน์หนองตระหนักซึ่งเคยเป็นที่ตีตราของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนธารณะหนองสิม เป็นสวนส่วนกลางในย่านท้องที่ที่จะให้บริการแก่อาณาประชาราษฎร์เพราะเป็นสถานที่ใช้ในการออกพลังกาย พักผ่อน ซึ้งชั้นในได้มีการจัดพท.สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนสาธารณะสระบัว เป็นสวนธารณะเพราะด้วยใช้ออกเขี้ยวเล็บกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชาวเมืองในเขตได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนสาธารณะหนองบัวตั้วอยู่ในเขตอ.นครอุดรธานี ข้างในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกไม้ใหญ่แต่งไว้ดั่งเป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนสาธารณะอัมพุชินียังมีสิ่งศักดิ์อำนาจ์เป็นนิตย์บุรีอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จ.อุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วรรษกัณฑ์มหาราชินี ภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงทิศเหนือ สวน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นบุรีที่มีทรัพยากรธรรมดาทั้งสิงขรและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แบบ เป็น1ใน5บุรี(นครราชสีมา-ห้วงน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-แควชี-แม่น้ำพรหม-สายน้ำเชิญ,เลย-แควเลย-สายน้ำพอง-สายน้ำเหือง,อุดรธานี-น้ำการทำศึก-แควปาว-แม่น้ำห้วยหลวง,จังหวัดสกลนคร-ลำน้ำการรบพุ่ง-ลำธารายนต์ง-แม่น้ำก่ำ) ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารลำธารที่เด่นของภาคพระอาทิตย์ออกเฉียงทิศเหนือ มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าที่สำคัญเช่นนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านรุ่งเรือง ตำบลนายูง อำเภอนายูง ธานีจังหวัดอุดรธานี(อุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำการแผนการท่องตะลอนเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมสวนแห่งชาติผู้มีชีวิตป่าและประเภทพืชเตรียมตัวประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ บุรีจังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผา***ก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,อุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง บุรีหนองบัวลำภู มีหน่วยป้องกันสวนแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่ธานีอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จ.สกลนคร มีกลุ่มดูแลอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอจ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ จ.อุดรธานี วนอุทยานภูสวนกวาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง ธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูตีนบัวบก ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลมณฑลพาน อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่กระทำการเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอมณฑล ธานีอุดรธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าลำปาว ที่กระทำเขตห้ามล่าปราณีป่าฯตั้งอยู่ที่ละแวกแหลมโนนดีเลิศ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จ.จังหวัดกาฬสินธุ์(กว้างขวางเขตอ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์และพื้นที่อำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ จ.จังหวัดอุดรธานี) แหล่งท่องเดินทางล่องแพที่เอ้[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องเที่ยวดวงเดือนเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมทุกปีเพราะด้วยแก้ไขระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพเขื่อนลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพฝายห้วยหลวง อำเภอประเทศอุดรธานี สถานที่เอ้ทางวิชาประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ์[แก้] อุทยานพงศาวดารภูบาทา ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่ภูเท้าอำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์เมืองจังหวัดอุดรธานี อ.ประเทศ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่สว่าง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอนครอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่พระจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่ามวลชนชุมพลวิวรรธน์ราม อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิ์ธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดพิมาน อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลความดีเจดีย์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บุญแข กมโล วัดป่าความสงบสุขกาวาส อำเภอไชยวาน อู่ศึกษาเล่าเรียนและท่องท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอพาราอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

สุทธิชัยคาร์ไบด์การช่าง จำหน่าย หินเพชรลับคมใบเลื่อยคาร์ไบด์และ ใบคัตเตอร์คาร์ไบด์และใบมีดคาร์ไบด์ และบริการลับคมมีดคาร์ไบด์, ลับคมดอกเร้าเตอร์, ลับคมใบคัตเตอร์

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 11 ส.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 121 ครั้ง

G SLOT สล็อต 3D มาแรง

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 17 ต.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 75 ครั้ง

sutthichaicarbide.com จำหน่าย หินเพชรลับคมใบเลื่อยคาร์ไบด์และ ใบคัตเตอร์คาร์ไบด์และใบมีดคาร์ไบด์ และบริการลับคมมีดคาร์ไบด์, ลับคมดอกเร้าเตอร์, ลับคมใบคัตเตอร์

() - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 15 ธ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 23 ครั้ง

รื้อถอนโครงสร้างอาคาร โกดัง โรงงานทั้งโครงสร้างไม้และคอนกรีต รับถมที่ เคลียร์ริ่ง รับซื้อบ้านไม้ บ้านทรงไทย

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานอื่นๆ 5 ธ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1124 ครั้ง

ไม่ต้องจ่ายรายเดือน ก็สามารถเลือกดูหนัง Netflix ได้ครบทุกเรื่อง มีทุกซีรี่ย์ ทุก EP อัพเดทรวดเร็วทันใจต้องที่นี่ >>> Movie-Free

() - บันเทิง เพลง ดนตรีภาพยนตร์ 12 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 10 ครั้ง

siamperfection ผลิตและจำหน่าย ป้ายต่างๆ อาคาร สำนักงาน บ้าน คอนโด,ป้ายติดประตูผลัก,ดึง,เลื่อน,ป้ายข้อความ,ป้ายสัญลักษณ์,ป้ายอะคริลิค สนใจติดต่อเรา

() - อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ 15 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก พีวีซี ราคาถูก จัดส่งฟรี ถึงบ้าน

() - แม่และเด็กผลิตภัณฑ์เด็ก 3 ธ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 60 ครั้ง

ดูหนังออนไลน์ฟรี ดูหนังฟรี หนังใหม่ชนโรง movie456free.com

() - บันเทิง เพลง ดนตรีภาพยนตร์ 16 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2 ครั้ง

สุทธิชัยคาร์ไบด์การช่าง จำหน่าย หินเพชรลับคมใบเลื่อยคาร์ไบด์และ ใบคัตเตอร์คาร์ไบด์และใบมีดคาร์ไบด์ และบริการลับคมมีดคาร์ไบด์, ลับคมดอกเร้าเตอร์, ลับคมใบคัตเตอร์

() - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 16 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 1 ครั้ง

สล็อต ออนไลน์ สมัครรับโบนัสฟรี 50 เปอร์เซ็นต์ ฝากไม่มีขั้นต่ำ

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 23 พ.ย. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 95 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:24:07 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โพสต์ประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน